สาย 13 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์สาย 13 ที่ป้ายแฟลตดินแดงตรงข้ามโรงเรียนพิบูล ระหว่างเวลา 6.30-7.30 รถไม่ค่อยมีอยู่แล้ว พอมาวิ่งเลนนอกไม่จอดป้าย คันเดียวไม่พอ คันที่ 2 วิ่งมา ก็วิ่งเลนนอกไม่จอดป้าย นานๆมาสักคันแล้วยังวิ่งเลนนอกไม่จอดป้ายขอร้องเรียนค่ะ ไม่ใช่ว่าป้ายไม่มีผู้โดยสารนะคะ คนรอเยอะแยะ และช่วงเวลาเร่งด่วนไม่ควรทำแบบนี้นะคะ อีกอย่าง เสริมราชประสงค์เยอะมาก เสริมชั่วโมงเร่งด่วนก็ไม่ควรนะคะ รบกวนปรับปรุงค่ะ บ่อยมากค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ