สาย 13 รอรถนาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 13 รอนานที่อู่คลองเตย รอรถเมล์ตั้งแต่ 5.45 จนทุ่มครึ่งกว่าได้ขึ้นรถ รถรอนานทำไมไม่เอารถสายอื่นมาวิ่งแทนเพิ่ม ใหคนรออยู่นานรึไง พนักงานที่นั่งที่อู่แม่งก็ไม่มีจิตคิดแก้ปัญหา