สาย 13 รอนาน / ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ถึง ขสมก. ขอความกรุณาช่วยจัดการอบรมพฤติกรรม พขร. สาย 13 เวลาประมาณ 19.00 น. วันที่ 6 มกราคม 2562 หมายเลขข้างรถ 4-80410 ให้ตระหนักถึงหน้าที่ระหว่างปฎิบัติงาน ไม่ใช่ขับรถชิดขวาผลาญน้ำมันองค์การเล่นไปวัน ๆ ไม่จอดป้าย ไม่รับผู้โดยสาร ถ้าพฤติกรรมยังเป็นเช่นนี้อีกก็สมควรพิจารณาตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นภาระขององค์การต่อไป ถ้าใจไม่รักที่จะทำอาชีพนี้ก็อย่าฝืนเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ