สาย 129

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถหมายเลขท้ายรถ 55022 มองทันแค่นี้ รถยูโรสัเหลือง จะแล่นออกจากป้ายทั้งที่กำลังลงจากรถ ขสมก จะรับผิดชอบยังไงคะ ไม่ได้ลงช้า กำลังเดินตามคนลงก่อนหน้า ต้องการทราบมาตรการลงโทษคนขับค่ะ อย่าเอาชีวิต ผดส มาล้อเล่น

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ