สาย 129

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถประจำทางสาย 129 ให้บริการ สำโรง-บางเขน , บางเขน-สำโรง มีรถบริการน้อยมาก เมื่อเทียบกับสายอื่น ผู้โดยสารค่อนข้างรอจำนวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนรถที่ให่บริการ ควรเพิ่มเที่ยวบริการให้มากกว่านี้ ไม่แน่ใจว่าแจ้งความเดือดร้อนไปแล้วจะแก้ไขปัญหาหรือไม่ แต่คาดว่าคงไม่แก้ปัญหาให้อย่างแน่นอน เพราะประชาชนเล็กๆเสียงไม่ดังมากพอเท่าคนมีเงิน แย่ เคยแจ้งไปหลายรอบแล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 129 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ