สาย 129

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ได้ใช้บริการรถเมล์ สาย 129 รถครีม-แดง ( รถฟรี ) พขร.ขับรถดีมาก จอดดรับส่งผู้โดยสารทุกป้าย ขับรถตามความเร็วที่กฏหมายกำหนดวัย หมายเลขข้างรถ 1-50001 ขึ้นรถหน้าวัดพระศรีมหาธาตุ เวลา 13.00 น. วันที่ 28/3/2558 พขร.หน้าตาดีมาก หนุ่มๆหน่อย อายุประมาณ 30-35 ปี ขสมก.เขต 1 ช่วยพิจารณารางวัลให้ พขร. คนนี้ด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลแจ้งเรื่องให้พนักงานทราบประกาศชมเชยและบันทึกประวัติความดีความชอบ เพื่อเป็นตัวอย่างการปฏิบัติงานที่ดีและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางสาย