สาย 129 ไม่เข้าป้ายรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 129 หมายเลขข้างรถ 1-55037 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ฝนก็ตก รถก็ติด รถเมลล์บริการแบบนี้ก็แย่นะครับ ผู้โดยสารก็รอ น่าจะมีการอบรมและตักเตือนพนักงานในการในฐานะผู้ให้บริการคุณปฏิบัติงานแย่มากๆ ฝากด้วยครับ --"

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ