สาย 129 เลขหลังรถ 55022

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กำลังลงตามหลังผู้ชายข้างหน้า คนขับเลื่อนรถออกยังไม่ก้าวออกจากรถเลย ตอนกระโดดขึ้นฟุตบาทก้รีบออกรถอีก ขสมก จะรับผิดชอบและมีมาตรการลงโทษคนขับที่ไม่มีความระมัดระวังยังไงคะ หรือต้องรอให้เกิดอุบัติเหตุก่อน ทีตอนไม่จอดป้ายเอื่อยเฉื่อยมาก คุยกะกระเป๋าไป จน 129 คันหลังแซงไป พอจอดป้ายจะรีบออก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ