สาย 124 ขับเร็วมาก จอดไกล ไม่ให้ผู้โดยสารขึ้น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.10 น. ป้ายสนามหลวง(ตรงข้ามวัดมหาธาตุ) สาย 124 ขับเร็วมาก และจอดเลยป้ายไปไกลเพื่อแค่ให้คนบนรถลง เนื่องจากไม่ต้องการรับผู้โดยสารที่ยืนอยู่ตรงป้ายขึ้น รบกวนช่วยตรวจสอบว่าเป็นรถหมายเลขใด หากไม่สามารถทำได้ ให้ร่วมอบรมพนักงานขับรถ ย้ำข้อพึงปฏิบัติ เพราะบนรถเขียนไว้ว่าให้ขึ้นลงตรงป้ายเท่านั้น ถ้ารถจอดเลยป้ายเช่นนี้ คือเป็นการผิดกฎปฏิบัติการขอความการขึ้นลงให้ตรงป้าย แจ้งให้ผู้โดยสารปฏิบัติแล้ว พนักงานขับรถพึงปฏิบัติด้วย

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 124 ขับรถเร็วนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ กำชับพนักงานประจำรถให้ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ