สาย 111 รอบสุดท้าย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปกติจำเป็นต้องเดินทางด้วยรถเมล์หลายต่อเป็นประจำบางวันรถเมล์สาย 15,75 รถจะติดช่วงเอเชียทีค ถนนเจริญกรุงเป็นชั่วโมง ส่งผลให้มาต่อรถสาย 111 รอบสุดท้ายเวลา 22.00 ไม่ทัน อยากให้ขสมก. พิจารณาให้สาย 111 ขยายเวลาเดินรถรอบสุดท้ายเป็น 22.30 เหมือนสายอื่นๆได้ไหม บางวันรอเลยสี่ทุ่มนิดหน่อย กระเป๋าบอกรถหมดแล้ว T_T

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ