สาย 11 ไม่มีมารยาทขับรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 21/06/2563 เวลา 7:37 น. ที่แยกเจริญมุ่งหน้าจากถนนพระราม1 เลี้ยวขวาเข้าถนนบรรทัดทอง รถผมติดสัญญาณไฟห้ามเลี้ยวขวา (ไฟแดงห้ามเลี้ยวขวา) เข้าถนนบรรทัดทอง เป็นคันแรก ระหว่าที่ติดสัญญาณไฟห้ามเลี้ยวขวา รถประจำทางสาย 11 ทะเบียนรถ 12-5229 ได้ขับรถมาต่อท้าย รถประจำทางสาย 11 คันดังกล่าวได้เปิดไฟสูงกระพริบใส่และบีบแตรไล่ผมขณะสัญญาณไฟห้ามเลี้ยวขวายังแดงอยู่ ผมเปิดหน้าต่างแล้ว ชี้ไปที่สัญญาณไฟห้ามเลี้ยวขวา รถคันดังกล่าวยังคงบีบแตรไล่ผม จนสัญญาณไฟเลี้ยวขวา (ไฟเขียวให้เลี้ยวขวา) ผมจึงเลี้ยวขวาไป รถประจำทางสาย 11 คันดังกล่าวจึงหยุดการกระทำดังกล่าว โปรดลงโทษพนักงานขับรถประจำทางสาย 11 คันดังกล่าวด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ