สาย 11 จะเปลี่ยนเป็นสาย R3

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
1. สาย 11 จะเปลี่ยนเป็นสาย R3 เมื่อไรครับ 2. ถ้าเปลี่ยนเป็นสาย R3 แล้วช่วงแยกคลองตันวิ่งเข้ารามคำแหงแล้วไม่ได้ตรงไปนี่คือจะมีสายอื่นมาทดแทนไหมครับเพราะแถวนี้มีสาย 11 เดียวที่นั่งไปถึงราชเทวีได้ต่อเดียวโดยไม่ต้องเสียเวลาเพราะย้ายที่อยู่มาแล้วเพื่อทำงานใกล้ขึ้น 3. แล้วทำไมพึ่งขึ้นจะเปลี่ยนเส้นทางครับว่า R3 ผ่านสวนหลวงร.9 เพราะแต่ก่อนผมอยู่นั้น 4. แล้วในอนาคตจะมีสายอื่นวิ่งถนนพัฒนาการเพิ่มไหม มีสายอะไรบ้างแล้วจากไหนถึงไหน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.ขอแจ้งให้ทราบว่า โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อทดลองวิ่ง ปัจจุบันได้ยกเลิกโครงการดังกล่าวแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ