สาย 107 เลขรถ 1-50045 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 107 สีครีมแดง เลขรถ 1-50045 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ป้ายโรงแรมมารวย ขนาดโบกมือเรียกก่อนจะถึงป้ายแล้วครับ แต่ขับมาด้วยความเร็วและไม่เข้าป้าย เวลา 20.45 วันที้ 31 พ.ค. 59

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกพนักงานประจำรถคันดังกล่าวมาสอบสวนข้อเท็จจริง หากพนักงานมีความผิดจริงจะลงโทษตามระเบียบองค์การและแจ้งผลดำเนินการให้ทราบต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ