สาย 107 รถมาช้า ขาดระยะ ไม่ตรงเวลา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปกติรอที่ป้าย รถจะมาตอน 07.00 07.15 07.30 รถจะมาทุก 15 นาที จนเมื่อวานและวันนี้รถมาไม่ตรงเวลา วันนี้ยืนรอที่ป้าย 07.15 รถมา 07.45 เคยได้ยินจากกระเป๋าฯมาบ้างว่ารถสายนี้รายได้น้อยเลยลดจำนวนรถที่วิ่งลง เป็นออกทุกครึ่งชั่วโมง ทำแบบนี้ก็กระทบกับผู้โดยสารนะคะ จำนวนรถวิ่งน้อยลง ผู้โดยสารรอที่ป้ายเวลาเดิม รอนาน ผู้โดยสารสะสมเป็นจำนวนมาก รถแน่นมาก ผู้โดยสารกะเวลาไม่ถูก เข้างานสาย รบกวนพิจารณาเพิ่มจำนวนรถหรือจัดสรรตารางการวิ่งใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับชั่วโมงเร่งด่วนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ