สาย 107 ขาดช่วงนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเย็น 107 ขาดช่วง ทุกวัน นานมาก เป็น 2 ชั่วโมง ผู้ปล่อยรถควรจัดสรรการปล่อยรถให้ดีกว่านี้นะคะ