สาย 105 5-70071 16-1361 ปิดไฟป้ายไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 105 5-70071 16-1361 ป้ายเคหะธนบุรี​ ปิดไฟป้ายไม่รับผู้โดยสาร รถไม่ได้เข้าอู่ รถไม้น่าจะเสียมีคนนั่งอยู่ ไม่เข้าป้าย จอดให้ผู้โดยสารลงดลางถนน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ