สาย 105 จอดไม่ตรงป้าย เหมือนอยากให้ผู้โดยสารเจอกับคนงานก่อสร้าง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
หลายครั้งที่สาย 105 4-18 จอดป้ายแยกกรุงธนบุรีไปตรงกับซอยเล็กๆก่อนถึงป้าย ที่กำลังมีการก่อสร้างและพวกคนงานมั่วสุม ทั้งที่จอดตรงป้ายได้แต่ไม่ทำ เหมือนอยากให้ผู้โดยสารลงแล้วเห็นการก่อกวนของพวกคนงาน ต่อไปคันไหนที่จอดแบบนี้ จะไม่ขึ้นคันนั้นไปซักระยะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของ พนักงานสายดังกล่าว พร้อมทั้งอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)