สาย 102 ช่วงเวลาเร่งด่วน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 11/04/61 นี่สาย 102 เขาไม่วิ่งกันหรอครับ นายท่าเขาไม่ปล่อยรถกันหรอ รถก็ไม่ติด รอหน้าตลาดคลองเตยมา 1 ชม. แล้วไม่มีรถซักคัน คุณควรดูเรื่องเวลาปล่อยรถหน่อยครับ หรือ นายท่าไม่มีอำนาจสั่งการ คนขับให้วิ่งออก ???

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการปล่อยรถประจำทางสาย 102 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)