สาย 101 ไม่จอดป้าย 16 ก.พ. 64 เวลาประมาณ 08:50 น.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 101 ไม่จอดป้าย 16 ก.พ. 64 เวลาประมาณ 08:50 น. ที่ป้ายรถเลี้ยวซ้ายแยกมไหสวรรค์มาแล้ว มองมาแล้วก็วิ่งขวาเหมือนเดิม ก็อยากจะให้ทำความเข้าใจกับคนขับหน่อยครับว่า ป้ายมันอยู่ใกล้ทางโค้ง คงไม่เห็นผู้โดยสาร ก็อยากให้ชะลอรถดูหน่อยครับ 11-8933 5-40016 เป็นเลขรถที่โชว์อยู่ใน ViaBus

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ