สาย ๓ ไม่รอให้ผู้โดยสารขึ้นรถให้เรียบร้อย กระชากรถออกเกือบล้ม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นรถเมล์สายสามหน้าป้ายกรลประทานศรีย่าน ถนนสามเสน วันจันทร์ที่ ๒๓ เวลา ๑๙.๐๐ ขณะเพิ่งก้าวเท้าข้างขวาขึ้นบันไดรถ คนขับก็กระชากรถออกจากป้ายทันที ทำให้ผู้โดยสารกระแทกกับประตูรถอย่างรุนแรงจนมีอาการบวมช้ำ รถเลขที่ 8-80472 และ 12-0541

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรียกพนักงานประจำรถในเวลาดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงหากพนักงานมีความผิดจริงจะลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ