สายใต้ไปตลาดรังสิต

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สายใต้ไปตลาดรังสิต (เข้าตลาด)นั่งรถสายไหนคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช่้สาย 28,515 ลงอนุสาวรีย์ชัยต่อสาย 29,34 หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ใช้รถประจำทางสาย ปอ.515 เเละสาน 539 ฝั่งตรงข้ามสายใต้ใหม่มาลงอนุสวรีย์ชัยฯต่อรถประจำทางสาย 59 503 เเละสาย 522 สอบถามรายละเอียดข้อมูล ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอบคุณที่ใช้บริการ