สายรถเมล์ ปอ104 คนขับด่าคนไปทั่ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นั่งรถสาย ปอ104 ประมาณ 19.00 น คนขับพูดจาไม่ดี คนกดลงป้ายก้จดเลยป้ายแถมเค้ากดอีกรอบยังมีหน้ามาด่าเค้าอีกป้ายมีก้ไม่จอด. ขับรถก้เร็ว

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย ปอ.104 คนขับแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพนั้นได้รับเรื่องแล้วจะแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ