สายรถเมล์ที่ผ่าน มสธ.

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
มีรถเมล์สายไหนบ้างครับที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ถ้าผมขึ้นจากอนุสาวรีย์ ต้องขึ้นจากเกาะไหนครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 166 ที่ติดป้ายเข้าเมืองทอง ขึ้นรถ 166 ฝั่งเกาะพหลโยธิน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ