สายรถเมล์ที่ผ่านโฮมโปรพระราม9

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากแยกห้วยขวางต้องการเดินทางไปโอมโปรพระราม9

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช่สาย 137 ถนนรัชดาลงแยก ม.ราทคำแหง ต่อรถสองแถว ครับหรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.