สายรถเมล์ตลอดคืนที่วิ่งผ่านดอนเมือง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
พอดีเครื่องลงประมาณ ตี1 ครับ ไม่แน่ใจว่ามี สายรถเมล์ตลอดคืนที่วิ่งผ่านดอนเมืองเพื่อเข้าเมืองไหมครับ ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ สนามบินดอนเมืองมีรถประจำทางสาย 59 ให้บริการตลอดคืน สอบถามเส้นทางแนะนำบริการได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว