สายรถเมล์จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รถเมล์เที่ยวแรกที่ออกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 กี่โมงคะ แล้วมีสายอะไรบ้าง แล้วจะมีรถเมล์สายที่วิ่งตลอดคืนไหมคะ ??

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 207, 38, 46, 47, 180 คันแรกประมาณ 04.00 น. ไม่มีรถกะสว่าง (ผู้ใช้บริการมิได้ระบุสถานที่ที่จะเดินทางไป) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ