สายรถเมล์จากบริเวณแฟลตบางนา(ศรีเอี่ยม)ไปไปรษณีย์บางนาค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามสายรถเมล์ที่สามารถขึ้นจากบริเวณแฟลตบางนา(ศรีเอี่ยม)ไปลงที่ไปรษณีย์บางนาทีค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ