สายปอ.166 ยูโรสีส้ม 12-5600 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปอ.166 ยูโรสีส้มทะเบียน 12-5600 เวลาประมาณ19:40 น.วันที่ 5 มิถุนายน 2563 อยู่เลนนอก ไม่จอดรับคนบริเวณป้ายตรงข้าม เมเจอร์ฮอลลีวูดปากเกร็ด

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ