สายตรวจพิเศษ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เคยร้องเรียนไปแล้วไม่ทราบว่าได้อบรมนิสัยตักเตือน หรือลงโทษไม่อย่างไร ก็ทำกิริยาเหมือนเดิมสายตรวจพิเศษ258 ชื่อวิรากร ทรัพย์สำราญ มาแสดงพูดจาลักษณะแทะโลมเหมือนเดิม เป็นถึงเจ้าหน้าที่มาให้บริการประชาชนแต่มาพูดจาในลักษณะเหมือนจีบ มีการขอเบอร์โทรศัพท์ด้วย อยากให้ทางขสมก.จัดการอบรมนิสัยการปฏิบัติงานให้สมกับเป็นเจ้าหน้าที่ แล้วอย่าเข้าข้างพวกกันเองโดยไม่ลงโทษตักเตือน ถ้าคิดว่าทำงานตรงนี้ไม่ได้ก็ลาออกไปทำงานอย่างอื่น เพราะมันไม่เหมาะที่จะทำงานแบบนี้ ควรจะปฏิบัติตัวให้สมกับเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ดี แล้วก็ที่ร้องเรียนไปขอให้ขึ้นโพสต์ด้วย หลายครั้งร้องไปก็ไม่เห็นมีในโพสต์

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ