สามารถนำสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กขึ้นรถเมลล์ได้มั้ยคะ ใส่กระเป๋าสัตว์เลี้ยงค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พาสัตว์เลี้ยงไปหาหมอเดินทางด้วยรถเมลล์สาย 145 ค่ะ สามารถพาขึ้นรถเมลล์ได้มั้ยคะใส่กระเป๋าพกพาสัตว์เลี้ยงค่ะ ถ้าพาได้ได้ทั้งสองแบบมั้ยคะ(รถธรรมดาหรือรถปรับอากาศคะ)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอเรียนว่า ตามระเบียบพระราชบัญญัติขนส่ง โดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกำหนด ให้รถโดยสารประจำทางวิ่งบริการรับ-ส่ง สำหรับผู้โดยสารและมีสัมภาระเพียงเล็กน้อย โดยห้ามนำสิ่งของสัมภาระที่มีขาดใหญ่ สัตว์เลี้ยงทุกชนิด และของที่มีกลิ่นรุ่นแรง ขึ้นมาบนรถโดยสาร เบาะหรือที่นั่งเพื่อให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการนั่ง ส่วนกระเป๋าหรือสัมภาระที่นำขึ้นมาด้วย ผู้โดยสารต้องนำไว้บนตักหรือพื้นรถ สอบถามเส้นทางแนะนำบริการโทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด