สอยถามเส้นทางค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากนวนครไปโรงพยาบาลบีแคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ทางไหนสะดวกสุดค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ใช้บริการรถพื้นที่นวนคร ลงบริเวณรังสิตต่อรถประจำทาง 34,39,503 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ