สอบราคาว่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักพัฒนาบุคลากรอู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
385200
วันที่รับเอกสาร: 
29/10/2558 - 12/11/2558
วันที่ยื่นซอง: 
29/10/2558 - 12/11/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
03/12/2558
ราคากลาง: 
385,200.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมปิติ
358,800.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมปิติ
358,800.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 29, 2558