สอบราคาว่าจ้างจัดทำนาฬิกาแขวนติดผนัง จำนวน 500 เรือน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
26050200
วันที่รับเอกสาร: 
28/09/2559 - 11/10/2559
วันที่ยื่นซอง: 
28/09/2559 - 11/10/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
12/10/2559
ราคากลาง: 
139,100.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท สกุลไชยพรีเมี่ยม แอนด์ แพค จำกัด
113,955.00
บริษัท เจ ไอ เอส เทรดดิ้ง จำกัด
125,725.00
หจก.สิทธิโชค พริ้นติ้ง
117,165.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.สิทธิโชค พริ้นติ้ง
112,350.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กันยายน 28, 2559