สอบถาม

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
วีธีเิดนทางจากอนุสาวรีย์ชัยไปร.พ.ธนบุรี 1

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 509 ลงป้ายฝั่งตรงข้ามพาต้าปิ่นเกล้า แล้วข้ามฝั่งมาขึ้นสาย 149 หรือ 177 ฝั่งพาต้า ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ