สอบถาม

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
บัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์(รายเดือน) สามารถใช้กับ รถ a1 a2 a3 a4 ได้ไหมครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้ได้ครับแนะนำบริการสอบถามเส้นทางได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว