สอบถาม

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ถ้าจะนั่งรถเมล์จากอนุสาวรีย์ไปสยามต้องนั่งสายไหน ขึ้นฝั่งไหน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 54 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ