สอบถาม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สวัสดีค่ะ อยากทราบสายรถที่คุณลุงจำรัส แซ่ลิ้ม ว่าตอนนี้ประจำรถอยู่สายอะไรคะ และเดินรถช่วงเวลากี่โมงถึงกี่โมงหรอคะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ตามที่สอบถามข้อมูลพนักงาน คุณจำรัส แซ่ลิ้ม เป็นพนักงานขับรถสาย 34 เป็นพนักงานกะเช้าประจำ เริ่มรับงานตั้งแต่เวลา 04.00 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ