สอบถาม

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก ท เกษตรบางเขน ไป สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย 26 ฝั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ประตูใหญ่)ไปลงที่แฟชั่นไอซ์แลนด์ แล้วต่อรถสองแถวเข้าไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ