สอบถาม รถสาย S1

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถาม เส้นทางรถ สาย S1 ที่รับส่ง ระหว่าง สนามบินสุวรรณภูมิ กับ ถนนข้าวสาร และสนามหลวง ยังมีให้บริการอยู่หรือเปล่าครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสาย S1 ยังมีรถวิ่งให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ