สอบถาม การเดินทาง สายรถเมล์ A4

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
1.อยู่โรงพยาบาลกลาง จะไปขึ้นสาย A4 ไปสนามบินดอนเมือง ต้องไปขึ้นที่ป้ายใดใกล้ที่สุด ไปด้วยรถเมล์สายไหนบ้าง ถ้าใช้ตั๋วสัปดาห์ 2.รถเมล์สาย A4 ใช้ตั๋วสัปดาห์ ราคา 255 บาท ได้ไหม ? ขอบคุณครับ