สอบถามเส้ยทางจากขนส่งเอกมัยำปศิริราช

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามการเดินทาง ขสมก. หรือจะต่อเรือก็ได้จากขนส่งเอกมัยไปศิริราช

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช่สาย 507ลงสนามหลวง ใช่เรือข้ามฝั่ง ครับหรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ