สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทางสายรถเมล์จากป้ายรถเมล์รัชดาภิเษก56 ไปอนุสาวรีย์ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาย 49 ลงบริเวณหมอชิตใหม่ต่อรถประจำทางสาย 77,509 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ