สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากอนุสาวรีย์ไปนำสินประกันภัย สนง ใหญ่ ไปทางรถไฟฟ้าได้ไหมครับ หรือต้องไปยังไง ขอบคุณครับ