สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากสายใต้ใหม่ไปลงแถววัดท้ายเมือง นนทบุรี หรือลงท่าน้ำนนท์ ต้องขึ้นสายไหนค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ นั่งสาย 66 ลงบางกระบือต่อสาย 32 65 ลงท่าน้ำนนท์ ต่อสองแถวจะผ่านวัดท้ายเมือง สอบถามเส้นทางแนะนำบริการได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว