สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จะไปโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พุทธมนฑล สาย 3 นั่งรถเมลล์จากอนุสาวรีย์

เรียนผู้ใชบริการ จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่งรถเมล์สายปอ.509 ลงตลาดบางแคต่อสาย 165 หรือสายรถสองแถวจะผ่านโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สอบถามเส้นทางแนะนำบริการโทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด (ขออภัยที่ไม่ได้ความสะดวก)