สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทางจาก สถานีแอร์พอร์ทลิ้งค์ มักกะสัน จะเดินทางไปบริเวณ อนุสาวรีย์ชัย ถนนราชดำเนิน ควรใช้บริการขนส่งสาธารณะทางใดบ้างคะ ทั้งรถประจำทางและโดยสารโดยเรือ