สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเซ็นทรัลพระราม2 จะไปศูนย์บริการสาธารณสุขวัดประยูรไปสายไหนคะ

เรียนผู้โดยสาร ใช้รถสาย 529 ผ่านเลยครับ