สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จะไปโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น จาก MRT วงศ์สว่าง ต้องไปสายอะไรคะ

เรียนผู้โดยสาร ใช้รถสาย 16 ฝั่งตรงข้ามตลาดเตาปูน