สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ต้องการสอบถามเส้นทาง ถ้ามาจากประตูน้ำพระอินทร์ตามเส้นทางหมายเลข 9 จะลงไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามเส้นทางไหนครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ