สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากตึกอิตัลไทย ทาวเวอร์ ไป สุขสวัสดิ์ กิโล 9

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาย 60,72 ลงบริเวณเมโทประตูน้ำต่อรถประจำทางสาย 140 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ